What is ecstatic dance?

Ecstatic dance is een vorm van vrije dans die de nadruk legt op zelfexpressie en creatieve beweging. Ecstatic dance beoefenen we samen. Juist de energie van de groep maakt dat je jezelf in een prettige, veilige omgeving kunt bewegen. Bij Ecstatic dance dansen we in een niet-veroordelende sfeer. Door je gedachten, zelfbewustzijn en remmingen los te laten en te bewegen op een manier die jouw lijf aangeeft, ervaren veel mensen deze dans als bevrijdend.

Let’s raise our heartbeat and shine as brilliant stars.
We are the manifestations of Light and love.

Dans je eigen dans

Ecstatic Dance is a meditation of dance, light and community. A dance full of exploration to free your spirit and celebrate life. Expressing yourself freely, jumping up and down, go beyond your borders, lay on the ground, sit still, be wild, set yourself free and have fun.

Er zijn geen vaste regels of choreografie bij ecstatic dance, en iedereen is vrij om te dansen zoals ze willen. De muziek die tijdens een ecstatic dance-sessie wordt gespeeld, is meestal een lange mix van elektronische of wereldmuziek. Sommige sessies kunnen begeleide meditaties of andere activiteiten bevatten om deelnemers te helpen zichzelf en elkaar te verbinden.

  1. Move however you wish
  2. No talking on the dance floor
  3. Respect yourself and one another
  4. Ecstatic Dance is a Drug, Shoe & Alcohol-Free Space.
  5. Please also refrain from photos, videos, and shoes & scents.
  6. This place is not a hunting ground or a tantra club.
  7. We provide a safe haven for everybody, including shy and vulnerable people.

Zelfontwikkeling

Ecstatic dance is beschreven als een vorm van meditatie in beweging, waardoor deelnemers diepe staten van bewustzijn kunnen bereiken en een gevoel van eenheid en verbinding met anderen kunnen ervaren. Het kan een krachtig instrument zijn voor persoonlijke groei, zelfontdekking en heling.

Samen dansen

It is a unique dance experience where you can fully express yourself in a safe and hold space. A space where you can be vulnerable and meet each other in wholeness. Many people dance in their own space, and others share their space with one another. To engage in a dance with someone, use sensitivity: Are they open to sharing their space with me? Mirror movements, offer a hand, brush by, make eye contact, and see & feel how they respond…

If you’d rather not dance with someone, or are ending a dance with someone, simply thank them by placing your hands in prayer at your heart. Namaste… Thank You.
“My Spirit Recognizes Yours”